equip de prospecció geofísica Syscal Pro

Estudis de prospecció geofísica 

 

Comptem amb un equip SYSCAL PRO SWITCH48 que ens permet realitzar sondejos elèctrics verticals (sevs) i tomografies elèctriques, tant en 2D com en 3D, per a la localització de coves, gruix de rebliments, ubicació d'estructures subterrànies, recerca de roques magatzem d'aigua, modelització dels materials del subsòl, detecció de falles, etc.