Instal·lació de piezòmetre en benzinera

Realitzam Estudis d'Impacte Ambiental (EIA), Projectes de restauració, Estudis de contaminació de sòls (RD 9/2005) i aqüífers, valoració de l'emplaçament d'abocadors i estacions d'aigües residuals (EDAR), Estudis d'impacte visual, Estudis de planificació territorial . 

 

Executam sondejos de reconeixement i instal·lam piezòmetres per al control i seguiment de la contaminació. Prenem mostres in situ per a l'anàlisi de contaminants tant en sòl com en aigua. Mitjançant tècniques geofísiques, valoram gruix de residus i realitzam evolució temporal de la contaminació.